Kuranda cimrilik

Güzel Kurani kerimimizde geçen cimrilik ile ilgili ayetler. Kuranda geçen cimrilik ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda cimrilik ile alakali tahmini 36 ayet geçiyor
3:180 - Allah'ın, kendilerine lütfundan verdiği nimetlere karşı cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır o, kendileri için şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
4:37 - Onlar ki hem kıskanır, cimrilik ederler, hem de herkese cimrilik tavsiye ederler ve Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimeti gizlerler. Biz kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırladık.
9:34 - Ey iman edenler, şurası bir gerçektir ki, yahudi hahamları ile hıristiyan rahiplerinin bir çoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve Allah yolundan saptırırlar. Bir de altın ve gümüşü hazineye doldurup, onları Allah yolunda sarfetmeyenleri bu yüzden acıklı bir azap ile müjdele!
9:35 - O gün o altın ve gümüşlerin üstü cehennem ateşinde kızdırılacak da bunlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanacak (onlara): "İşte bu kendi canınız için saklayıp biriktirdiğiniz şeydir. Haydi şimdi tadın bakalım şu biriktirdiğiniz şeyin tadını!" denilecek.
17:29 - Elini boynuna asıp bağlama (cimri olma), hem de onu büsbütün açıp saçma (israf etme); aksi halde kınanmış olursun ve eli boş açıkta kalırsın.
17:100 - (Ey Muhammed!) De ki: "Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, fakirlik korkusunu yine de elden bırakmazdınız." Doğrusu insan çok cimridir.
25:67 - Ve onlar ki, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar.
47:37 - Eğer sizden onların tamamını isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik ederdiniz. Bu da sizin bütün kinlerinizi ortaya çıkarırdı.
47:38 - İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer siz Hakk'tan yüz çevirirseniz Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar.
57:24 - Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emrederler. Kim yüz çevirirse Allah, zengindir, övgüye layıktır.
64:16 - O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun, dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinize olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.
68:17 - Biz onlara da belâ verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz gibi. Hani onlar sabah olunca bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi.
68:18 - İstisna da etmiyorlardı ("inşaallah" demiyorlardı).
68:19 - Fakat onlar uyurken dolaşıcı bir belâ onu sardı da,
68:20 - Bahçe simsiyah kesiliverdi.
68:21 - Derken sabahleyin birbirlerine seslendiler:
68:22 - "Haydi, devşirecekseniz erkenden ekininize gidin" diye.
68:23 - Derken fırladılar, aralarında fısıldaşıyorlardı.
68:24 - "Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın" diyorlardı.
68:25 - (Zanlarınca yoksulları) engellemeye güçleri yeterek erkenden gittiler.
68:26 - Fakat bahçeyi gördüklerinde: "Biz herhalde yanlış gelmişiz" dediler .
68:27 - "Yok, biz mahrum edilmişiz." (dediler).
68:29 - "Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz zalimler imişiz." (dediler).
68:30 - Ardından suçu birbirlerine yüklemeye başladılar.
68:31 - Yazıklar olsun bize, dediler, biz azgınlarmışız.
68:32 - Ola ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yönelir, ondan umarız.
68:33 - İşte azap böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. Fakat bilselerdi.
69:34 - Yoksula yedirmeye teşvik etmiyordu.
70:18 - Mal toplayıp kasada yığanı,
81:24 - O, gayb hakkında cimri de değildir.
89:18 - Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz.
92:8 - Kim de cimrilik eder ve kendini hiçbir şeye ihtiyacı kalmamış görür.
92:9 - Ve en güzeli de yalanlarsa,
92:10 - Onu da en zor yola hazırlarız.
92:11 - Çukura yuvarlandığı zaman malı onu kurtaramayacak.
107:3 - Yoksulu doyurmaya önayak olmaz.