el-HICR SURESI

1 2
15. Sureyi asagidan okuyabilirsiniz: 2 sayfada 99 ayet
15:51 - Hem o kullara, İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.
15:52 - Hani melekler, İbrahim'in yanına girdikleri zaman, "selam" demişler, İbrahim de onlara: "Biz sizden korkuyoruz" demişti.
15:53 - Melekler: "Korkma! Gerçekten biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz" dediler.
15:54 - İbrahim dedi ki: "Bana ihtiyarlık gelmişken, beni mi müjdeliyorsunuz, neye dayanarak beni müjdeliyorsunuz?"
15:55 - Melekler: "Seni gerçekle müjdeliyoruz. Sakın Allah'ın rahmetinden ümidini kesenlerden olma!" dediler.
15:56 - İbrahim dedi ki: "Rabbimin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?"
15:57 - "Ey elçiler! Başka ne işiniz var?" dedi.
15:58 - Melekler şöyle dediler: "Biz suçlu bir kavmi cezalandırmak için gönderildik.
15:59 - Ancak Lût ailesi müstesnâdır. Biz, onların hepsini muhakkak kurtaracağız.
15:60 - Yalnız Lût'un karısı müstesnâ, çünkü onun helak edilenlerle birlikte yok edilmesini takdir ettik.
15:61 - Melek olan elçiler, Lût kavmine gelince,
15:62 - Lût dedi ki: "Doğrusu siz ürkülecek bir kavimsiniz."
15:63 - Elçiler dediler ki: "Bilakis biz sana onların şüphe ettiği azabı getirdik."
15:64 - "Sana gerçeği getirdik; biz elbette doğru söylüyoruz."
15:65 - "Gecenin bir bölümünde aileni yola çıkar, sen de arkalarından yürü ve sizden kimse ardına bakmasın; istenen yere gidin."
15:66 - Biz, Lût'a şu kesin emri vahyettik: "Bu kâfirler sabaha çıkarken muhakkak kökleri kesilmiş olacaktır."
15:67 - Şehir halkı, insan şeklindeki güzel yüzlü melekleri görünce, onlara iğrenç işlerini yapabileceklerini düşünüp sevinerek geldiler.
15:68 - Lût, kavmine şöyle dedi: "Bunlar benim misafirlerimdir, beni rüsvay etmeyin."
15:69 - "Allah'tan korkun! Beni mahcub etmeyin."
15:70 - Lût kavmi şöyle dedi: "Biz sana kimsenin koruyuculuğunu yapmamanı söylememiş miydik?"
15:71 - Lût şöyle dedi: "İşte kızlarım! Düşündüğünüzü yapacaksanız (onlarla evlenin).
15:72 - Resulüm! Ömrüne yemin olsun ki gerçekten onlar, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.
15:73 - Güneş doğarken o korkunç çığlık onları yakaladı.
15:74 - Biz, onların şehirlerinin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.
15:75 - Gerçekten bunda, düşünen keskin anlayışlılar için ibretler vardır.
15:76 - Hem o Lût kavminin bulunduğu şehir harabesi bir yol üzerinde bulunmaktadır.
15:77 - Şüphesiz ki, bunda iman edenler için bir ibret vardır.
15:78 - Eyke halkı da gerçekten zalimlerdi.
15:79 - Biz Eyke halkından da intikâm aldık. İkisi de (Eyke ve Medyen) açık bir yol üzerindedir.
15:80 - Şüphesiz ki, Hıcr halkı da peygamberleri yalanladılar.
15:81 - Biz, onlara âyetlerimizi vermiştik de onlar, yüz çeviriyorlardı.
15:82 - Onlar, dağlardan emniyetli emniyetli evler yontuyorlardı.
15:83 - Onları da sabahleyin korkunç bir çığlık yakaladı.
15:84 - Kazanmakta oldukları şeyler, onlardan hiçbir zararı savmadı.
15:85 - Biz gökleri, yeri ve aralarındaki varlıkları ancak hak ve hikmetle yarattık ve elbette ki, kıyamet kopacaktır. (Ey Peygamber!) Şimdi sen onlara yumuşak davran ve güzel muamele et.
15:86 - Şüphesiz Rabbin kemaliyle yaratandır ve iyi bilendir.
15:87 - Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti (Fatihayı) ve yüce Kur'ân'ı verdik.
15:88 - Sakın o kâfirlerden birtakımlarına verip de kendilerini zevklendirdiğimiz şeye (mal ve servete) heveslenip göz dikeyim deme. Onlardan dolayı üzülme. Müminlere merhamet kanatlarını indir.
15:89 - De ki: "Şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım."
15:90 - (İnanmazsanız başınıza) tıpkı o taksimcilere (yahudi ve hıristiyanlara) indirdiğimiz azap gibi (bir azab inecektir).
15:91 - Onlar, Kur'ân'ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu kısım kısım böldüler.
15:92 - Rabbin hakkı için biz, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı hesaba çekeceğiz.
15:93 - Rabbin hakkı için biz, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı hesaba çekeceğiz.
15:94 - Şimdi sen emrolunduğunu açıkça tebliğ et. Müşriklerden yüz çevir.
15:95 - Muhakkak ki alay edenlere karşı biz sana yeteriz.
15:96 - Onlar Allah ile birlikte başkasını ilâh edinenlerdir. Onlar yakında bileceklerdir.
15:97 - Gerçekten biliriz ki, onların söylediklerine göğsün daralıyor.
15:98 - O halde Rabbini hamd ile tesbih et. Ve secde edenlerden ol.
15:99 - Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.
1 2
Meal:
Aranacak Kelime:
* Sadece sure okumak icin ara yerini bos birakiniz
Sure:
AyetNo: *Tüm ayetlerde arama icin 0 yaz

ihya.org kurani kerim meali sayfasi..