es-SUARÂ SURESI

1 2 3 4 5
26. Sureyi asagidan okuyabilirsiniz: 5 sayfada 227 ayet
26:51 - "Herhalde biz müminlerin evveli olduğumuzdan dolayı, Rabbimizin bize mağfiret buyuracağını ümit ederiz"
26:52 - Biz, Musa'ya: "Kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz" diye vahyettik.
26:53 - Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi:
26:54 - "Esasen bunlar, sayıları azar azar, bölük pörçük bir cemaattır."
26:55 - "(Böyle iken) hakkımızda çok gayz (öfke) besliyorlar. "
26:56 - "Biz ise, elbette uyanık (ve tekvücut) bir cemaatız." (diyor ve dedirtiyordu.)
26:57 - Ama (sonunda) biz, onları (Firavun ve kavmini) bahçelerden, pınarlardan,
26:58 - Hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık.
26:59 - Ve onlara İsrail oğullarını mirasçı yaptık.
26:60 - Derken (Firavun ve adamları) güneş doğmuştu ki, onların ardına düştüler.
26:61 - İki topluluk birbirini görünce, Musa'nın adamları "Eyvah, yakalandık! dediler.
26:62 - Musa: "Hayır, aslâ! dedi, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yolunu gösterecektir."
26:63 - Bunun üzerine Musa'ya "Vur asân ile denize" diye vahyettik; vurunca bir infilak etti, her bölük koca bir dağ gibi oluverdi,
26:64 - Ötekilerini de buraya yanaştırıvermiştik.
26:65 - Musa ve beraberindekilerin hepsini kurtardık,
26:66 - Sonra da ötekileri suda boğduk.
26:67 - Şüphesiz bunda bir âyet (ibret) vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir.
26:68 - Ve şüphesiz, işte o Rabbin, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.
26:69 - (Resulüm!) onlara İbrahim'in kıssasını da naklet.
26:70 - Hani o, babasına ve kavmine, "Neye tapıyorsunuz?" demişti.
26:71 - "Birtakım putlara taparız da onlar sayesinde toplanırız" dediler.
26:72 - İbrahim "Peki, dedi, yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı?"
26:73 - "Veya size fayda veya zararları olur mu?"
26:74 - "Yok, dediler, ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk."
26:75 - İbrahim dedi ki: "İyi ama, ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı (biraz olsun) düşündünüz mü?"
26:76 - İbrahim dedi ki: "İyi ama, ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı (biraz olsun) düşündünüz mü?"
26:77 - "Hep onlar benim düşmanımdır; ancak âlemlerin Rabbi (benim dostumdur)"
26:78 - "O ki, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir,"
26:79 - "Beni yediren, içirendir,"
26:80 - "Hastalandığım zaman bana O, şifâ verir."
26:81 - "O ki, benim canımı alacak, sonra diriltecektir. "
26:82 - "Ve hesap günü, hatamı bağışlayacağını umduğumdur."
26:83 - "Ya Rab! Bana hikmet (hüküm) ver ve beni iyiler (zümresin)e kat."
26:84 - "Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle!"
26:85 - "Ve beni naîm (nimeti bol) cennetin varislerinden eyle!"
26:86 - "Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. "
26:87 - "(İnsanların) diriltilecekleri gün, beni mahcub etme."
26:88 - "O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar!"
26:89 - "Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde (kurtuluşa erer)."
26:90 - (O gün) Cennet müttakilere yaklaştırılmıştır.
26:91 - Azgınlar için de cehennem hortlatılmıştır.
26:92 - Onlara, "Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, hani nerede? Size yardım edebiliyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?" denilir.
26:93 - Onlara, "Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, hani nerede? Size yardım edebiliyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?" denilir.
26:94 - Ve arkasından hep onlar (putlar ve azgınlar) o cehennemin içine fırlatılmaktadırlar.
26:95 - Ve bütün o İblis orduları onun içinde birbirleriyle çekişirlerken dediler ki:
26:96 - Ve bütün o İblis orduları onun içinde birbirleriyle çekişirlerken dediler ki:
26:97 - "Vallahi biz, gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz."
26:98 - "Çünkü biz sizi, âlemlerin Rabbi ile bir seviyede tutuyorduk."
26:99 - "Ve bizi hep o günahkarlar saptırdı."
26:100 - "Bak bizim için ne şefaatçiler var,"
1 2 3 4 5
Meal:
Aranacak Kelime:
* Sadece sure okumak icin ara yerini bos birakiniz
Sure:
AyetNo: *Tüm ayetlerde arama icin 0 yaz

ihya.org kurani kerim meali sayfasi..