es-SUARÂ SURESI

1 2 3 4 5
26. Sureyi asagidan okuyabilirsiniz: 5 sayfada 227 ayet
26:101 - "Ne de yakın bir dost."
26:102 - "Ah keşke (dünyaya) bir kere daha dönebilsek de, müminlerden olabilseydik."
26:103 - Şüphesiz bunda bir âyet (alınacak bir ders) vardır; oysa çokları iman etmiş değillerdir.
26:104 - Ve şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.
26:105 - Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla itham etti.
26:106 - Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız?"
26:107 - "Haberiniz olsun ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir Peygamberim.
26:108 - "Gelin artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin."
26:109 - "Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafaatımı verecek olan ancak, âlemlerin Rabbidir."
26:110 - "Gelin, artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin."
26:111 - "Â, dediler, senin ardına hep düşük kimseler düşmüşken, biz sana hiç inanır mıyız?"
26:112 - Nuh dedi ki: "Onların yaptıkları hakkında bir bilgim yoktur."
26:113 - "Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünsenize!"
26:114 - "Hem ben iman edenleri kovmaya memur değilim."
26:115 - "Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım."
26:116 - Dediler ki: "Ey Nuh! Eğer vazgeçmezsen, iyi bil ki, taşa tutulanlardan olacaksın!"
26:117 - Nuh: "Rabbim! dedi, kavmim beni yalancılıkla itham etti."
26:118 - "Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar."
26:119 - Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri, o dolu gemide taşıyarak kurtardık.
26:120 - Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.
26:121 - Şüphesiz bunda mutlak bir âyet (alınacak ders) vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir.
26:122 - Ve şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.
26:123 - Â d (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla itham etti.
26:124 - Hani kardeşleri Hûd onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız?"
26:125 - "Haberiniz olsun ki ben, size gönderilmiş, güvenilir bir Peygamberim."
26:126 - "Gelin artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin."
26:127 - "Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak âlemlerin Rabbidir. "
26:128 - "Siz her tepeye bir alâmet bina edip eğlenir durur musunuz?"
26:129 - "Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı edinirsiniz?"
26:130 - "Hem tuttuğunuz zaman merhametsiz zorbalar gibi tutuyorsunuz."
26:131 - "Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin."
26:132 - "O Allah'tan korkun ki, size o bildiğiniz şeyleri vermekte,"
26:133 - "Davarlar, oğullar,"
26:134 - "Cennet gibi bağlar, bahçeler, pınarlar ihsan etmektedir."
26:135 - "Cidden ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum."
26:136 - "Dediler ki: "Sen ha vaaz etmişsin, ha vaaz edenlerden olmamışsın, bizce birdir."
26:137 - "Bu sırf eskilerin âdetidir."
26:138 - "Biz azaba uğratılacak da değiliz."
26:139 - Böylece onu yalancı saydılar; biz de kendilerini helak ettik. Şüphesiz bunda mutlak bir âyet (alınacak bir ders) vardır, ama çokları iman etmiş değillerdir.
26:140 - Ve şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.
26:141 - Semûd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla itham etti.
26:142 - Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız?"
26:143 - "Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."
26:144 - "Gelin artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin."
26:145 - "Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak âlemlerin Rabbidir."
26:146 - "Siz burada güven içinde bırakılacak mısınız?"
26:147 - "Bahçelerin, pınarların içinde,"
26:148 - "Ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalar arasında,"
26:149 - Ki bir de dağlardan keyifli keyifli kâşâneler oyuyorsunuz."
26:150 - "Gelin! Allah'tan korkun da bana itaat edin."
1 2 3 4 5
Meal:
Aranacak Kelime:
* Sadece sure okumak icin ara yerini bos birakiniz
Sure:
AyetNo: *Tüm ayetlerde arama icin 0 yaz

ihya.org kurani kerim meali sayfasi..