es-SUARÂ SURESI

1 2 3 4 5
26. Sureyi asagidan okuyabilirsiniz: 5 sayfada 227 ayet
26:151 - "Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen bozguncuların emrine uymayın."
26:152 - "Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen bozguncuların emrine uymayın."
26:153 - "Sen dediler, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin!"
26:154 - "Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bize bir âyet (mucize) getir."
26:155 - Salih "İşte (mucize) bu dişi devedir; su içme hakkı (bir gün) onundur, belli bir günün içme hakkı da sizin" dedi.
26:156 - "Sakın ona bir kötülükle ilişmeyin, yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalayıverir."
26:157 - Derken onu kestiler; fakat pişman da oldular.
26:158 - Çünkü kendilerini azap yakalayıverdi. Şüphesiz bunda bir âyet (alınacak bir ders) vardır, ama çokları iman etmiş değillerdir.
26:159 - Ve şüphesiz Rabbin, işte O mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.
26:160 - Lût (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla itham etti.
26:161 - Hani kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan kormaz mısınız?"
26:162 - "Haberiniz olsun ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."
26:163 - "Gelin artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin."
26:164 - "Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak âlemlerin Rabbidir."
26:165 - "İnsanlar içinden erkeklere mi gidiyorsunuz?"
26:166 - "Bırakıyorsunuz da sizler için yarattığı eşleri! Doğrusu siz insanlıktan çıkmış bir kavimsiniz!"
26:167 - Onlar şöyle dediler: "Ey Lût! (Bu davadan) vazgeçmezsen, iyi bilki, sürülenlerden olacaksın."
26:168 - Lût "Doğrusu ben, dedi, sizin bu işinize buğzedenlerdenim."
26:169 - "Yâ Rabbi! Beni ve ailemi onların yapageldiklerin(in vebalin)den kurtar."
26:170 - Biz de onu ve ailesinin tamamını kurtardık,
26:171 - Ancak (geride) bir yaşlı kadın kaldı.
26:172 - Sonra geridekilerin hepsini helak ettik.
26:173 - Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki, (uyarılanların) o yağmuru ne kötü bir yağmurdu!
26:174 - Şüphesiz bunda bir âyet (alınacak bir ders) vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdir.
26:175 - Ve şüphesiz Rabbin, işte O mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.
26:176 - Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla itham etti.
26:177 - Hani Şuayb onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız?"
26:178 - "Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."
26:179 - "Gelin, Allah'tan korkun ve bana itaat edin."
26:180 - "Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan yalnız âlemlerin Rabbidir."
26:181 - "Ölçeği tam ölçün de hak yiyenlerden olmayın."
26:182 - "Ve doğru terazi ile tartın."
26:183 - "Halkın eşyalarını değerinden düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın."
26:184 - "O sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun."
26:185 - Onlar şöyle dediler: "Sen, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin."
26:186 - "Sen de bizim gibi bir beşerden başka nesin? Bil ki, biz seni ancak yalancılardan biri sayıyoruz."
26:187 - "Şayet doğru sözlülerden isen, üstümüze gökten bir parça düşürüver."
26:188 - Şuayb, "Rabbim, yaptıklarınızı en iyi bilendir" dedi.
26:189 - Hülasa, onu yalancı saydılar da kendilerini o gölge gününün azabı yakalayıverdi. O cidden büyük bir günün azabı idi!
26:190 - Şüphesiz bunda bir âyet (alınacak bir ders) vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdir.
26:191 - Ve şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.
26:192 - Ve muhakkak ki bu (Kur'ân) âlemlerin Rabbinin indirmesidir.
26:193 - (Resulüm!) Onu Rûhu'l-emin (Cebrail) indirdi;
26:194 - Uyarıcılardan olasın diye senin kalbin üzerine;
26:195 - Açık parlak bir Arapça lisan ile.
26:196 - O, şüphesiz daha öncekilerin kitaplarında da vardı.
26:197 - İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir âyet (delil) değil midir?
26:198 - Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, bunu o okusaydı, yine de ona iman etmezlerdi.
26:199 - Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, bunu o okusaydı, yine de ona iman etmezlerdi.
26:200 - Böylece onu günahkarların kalplerine soktuk. (okuyup anladılar, ama yine de) acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler.
1 2 3 4 5
Meal:
Aranacak Kelime:
* Sadece sure okumak icin ara yerini bos birakiniz
Sure:
AyetNo: *Tüm ayetlerde arama icin 0 yaz

ihya.org kurani kerim meali sayfasi..