es-SÂFFÂT SURESI

1 2 3 4
37. Sureyi asagidan okuyabilirsiniz: 4 sayfada 182 ayet
37:51 - İçlerinden bir sözcü der ki: "Gerçekten benim bir arkadaşım vardı."
37:52 - Derdi ki: "Sen gerçekten inananlardan mısın?"
37:53 - "Öldüğümüz ve bir toprakla bir yığın kemik olduğumuz zaman biz hakikaten cezalanacak mıyız?"
37:54 - "Siz onu tanır mısınız?" der.
37:55 - Derken bakınır ve onu cehennemin ta ortasında görür.
37:56 - Ona şöyle der: "Allah'a yemin ederim ki, doğrusu sen az daha beni helak edecektin."
37:57 - "Rabbimin nimeti olmasaydı, ben de bu tutuklananlardan olacaktım."
37:58 - "Nasılmış bak. Biz ilk ölümümüzden başka bir daha ölmeyecek miymişiz? Biz azaba uğratılmayacak mıymışız?
37:59 - "Nasılmış bak. Biz ilk ölümümüzden başka bir daha ölmeyecek miymişiz? Biz azaba uğratılmayacak mıymışız?
37:60 - İşte bu büyük kurtuluştur.
37:61 - Çalışanlar işte böyle bir kurtuluş için çalışsınlar.
37:62 - Nasıl, bu mu daha hayırlı konukluk için, yoksa zakkum ağacı mı?
37:63 - Gerçekten biz onu zalimler için bir fitne (imtihan) yaptık.
37:64 - O bir ağaçtır ki cehennemin dibinde çıkar.
37:65 - Tomurcukları şeytanların başları gibidir.
37:66 - Mutlaka onlar, ondan yiyecekler de karınlarını bundan dolduracaklardır.
37:67 - Sonra üzerine onlar için kaynar bir içecek vardır.
37:68 - Sonra da dönecekleri yer, şüphesiz cehennemdir.
37:69 - Çünkü onlar, atalarını sapıklıkta buldular.
37:70 - Şimdi de kendileri onların izlerinde koşturuyorlar.
37:71 - Andolsun ki, onlardan öncekilerin çoğu sapıklıkta idiler.
37:72 - Gerçekten biz onlara içlerinden uyarıcı peygamberler de gönderdik.
37:73 - Sonra da bak o uyarılanların sonu nasıl oldu?
37:74 - Ancak Allah'ın ihlas ile seçilen kulları başka.
37:75 - Andolsun ki Nuh bize seslenip dua etmişti de biz de ne güzel kabul etmiştik.
37:76 - Biz hem onu, hem ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık.
37:77 - Hem onun neslini bâki kalanlar kıldık.
37:78 - Hem de sonradan gelenler içinde güzel bir namını bıraktık.
37:79 - Bütün âlemler içinde Nuh'a selam olsun.
37:80 - İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.
37:81 - Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı.
37:82 - Sonra diğerlerini suda boğduk.
37:83 - Şüphesiz ki İbrahim de onun kolundandı.
37:84 - Çünkü o, Rabbine tertemiz bir kalb ile gelmişti.
37:85 - O babasına ve kavmine şöyle demişti: "Siz nelere tapıyorsunuz?"
37:86 - "Yalancılık etmek için mi Allah'tan başka ilâhlar istiyorsunuz?"
37:87 - "Siz âlemlerin Rabbini ne zannediyorsunuz?"
37:88 - Derken yıldızlara bir baktı da: "Ben gerçekten hastayım" dedi.
37:89 - Derken yıldızlara bir baktı da: "Ben gerçekten hastayım" dedi.
37:90 - O zaman arkalarını dönerek başından kaçışıverdiler.
37:91 - Derken bir kurnazlıkla onların ilâhlarına vardı da, "Buyursanıza, yemez misiniz?" dedi.
37:92 - (Cevap vermediklerini görünce de): "Neyiniz var da konuşmuyorsunuz?" (dedi).
37:93 - Nihayet bir yolunu bulup onlara kuvvetli bir darbe indirdi.
37:94 - Bunun üzerine birbirlerine girerek ona yürüdüler.
37:95 - İbrahim dedi ki: "A, siz kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?"
37:96 - "Halbuki sizi de yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır."
37:97 - Onlar: "Haydin onun için bir yapı yapın da onu ateşe atın." dediler.
37:98 - Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de kendilerini daha alçak düşürdük.
37:99 - Bir de dedi ki: "Ben Rabbime gidiyorum, o bana yolunu gösterir."
37:100 - "Ey Rabbim! Bana salihlerden (bir oğul) ihsan et!"
1 2 3 4
Meal:
Aranacak Kelime:
* Sadece sure okumak icin ara yerini bos birakiniz
Sure:
AyetNo: *Tüm ayetlerde arama icin 0 yaz

ihya.org kurani kerim meali sayfasi..