SÂD SURESI

1 2
38. Sureyi asagidan okuyabilirsiniz: 2 sayfada 88 ayet
38:51 - İçlerine kurularak orada birçok yemişle, bambaşka bir içki isteyeceklerdir.
38:52 - Yanlarında da bakışları yalnız kocalarına dönük hep aynı yaşta dilberler vardır.
38:53 - O hesap günü için size vaad edilen işte budur.
38:54 - İşte bu, bizim rızkımız; muhakkak ki ona hiç tükenmek yoktur.
38:55 - Bu, böyledir. Şüphesiz azgınlar için de fena bir gelecek vardır.
38:56 - Cehennem! Ona yaslanacaklar, fakat o ne çirkin döşektir.
38:57 - İşte artık tatsınlar onu ki, o kaynar su ve irindir.
38:58 - Ve o şekilden çifter çifter tadacakları diğer acılar da vardır.
38:59 - İşte şunlar da sizin peşinize düşenlerdir. Onlara merhaba yok. Çünkü onlar cehenneme salınıyorlar.
38:60 - (Arkadan gelenler öncekilere:) Derler ki: "Hayır, asıl size merhaba yok. Çünkü cehennemi bize siz takdim ettiniz. Bakın o ne kötü yatak!"
38:61 - "Ey Rabbimiz! Bize bunu takdim edenin ateşteki azabını kat kat artır" derler.
38:62 - Bir de derler ki: "Kötülerden saydığımız birtakım adamları (fakir müminleri) niye göremiyoruz?"
38:63 - "Onları eğlence yerine tutmuştuk ha! Yoksa bu gözler onlardan kaydı mı?"
38:64 - Şüphesiz ki bu haktır. Ateş ehlinin birbiriyle tartışması muhakkak olacaktır.
38:65 - De ki: "Ben ancak korkuyu haber veren bir peygamberim. O tek ve kahredici olan Allah'tan başka tanrı da yoktur."
38:66 - "O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır."
38:67 - De ki: "Bu, bir büyük haberdir."
38:68 - "Siz ondan yüz çeviriyorsunuz."
38:69 - "Münakaşa ederlerken, benim melekler yüksek topluluğuna ait ne bilgim olabilirdi?"
38:70 - "Ancak ben açıktan açığa korkutmakla görevli olduğum için o bilgi bana vahyediliyor."
38:71 - Hani Rabbin meleklere demişti ki: "Ben çamurdan bir insan yaratmaktayım."
38:72 - "Onu tesviye edip, düzeltip de ruhumdan ona üfledim mi derhal ona secdeye kapanın."
38:73 - Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler.
38:74 - Yalnız İblis etmedi, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.
38:75 - Allah: "Ey İblis! O benim kudretimle yarattığıma secde etmene ne engel oldu? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa yüksek derecelerde bulunanlardan mı oldun?" dedi.
38:76 - İblis dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın."
38:77 - Allah: "Hemen çık oradan, artık sen kovuldun."
38:78 - "Ve elbette lanetim ceza gününe kadar senin üzerindedir." buyurdu.
38:79 - İblis: "Ya Rab! O halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver." dedi.
38:80 - Allah: "Haydi belirli bir vakte kadar mühlet verilenlerdensin" buyurdu.
38:81 - Allah: "Haydi belirli bir vakte kadar mühlet verilenlerdensin" buyurdu.
38:82 - İblis: "Öyle ise izzet ve şerefine yemin ederim ki, ben onların hepsini mutlaka aldatır, saptırırım."
38:83 - "Ancak içlerinden ihlas ile seçilmiş has kulların müstesna" dedi.
38:84 - Allah buyurdu ki: "O doğru, ben hep doğruyu söylerim."
38:85 - "Andolsun ki, cehennemi mutlaka senden ve onların sana uyanlarından, topunuzdan tıka basa dolduracağım."
38:86 - Ey Muhammed! De ki: "Ben o Kur'ân'a karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben kendiliğimden bir şey de teklif etmiyorum. "
38:87 - "O Kur'ân, bütün âlemler için bir zikir, bir öğüttür. "
38:88 - "Herhalde onun haberini bir zaman sonra bileceksiniz."
1 2
Meal:
Aranacak Kelime:
* Sadece sure okumak icin ara yerini bos birakiniz
Sure:
AyetNo: *Tüm ayetlerde arama icin 0 yaz

ihya.org kurani kerim meali sayfasi..