Kuranda yün

Güzel Kurani kerimimizde geçen yün ile ilgili ayetler. Kuranda geçen yün ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda yün ile alakali tahmini 3 ayet geçiyor
16:80 - Allah size evlerinizden bir huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuğunuzda ve gerekse konaklama zamanlarınızda kolayca taşıyacağınız hafif evler (çadırlar v.s.) ve yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar (giyinecek, kuşanacak, serilecek ve döşenecek) bir eşya ve ticaret malı yaptı.
70:9 - Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur.
101:5 - Dağlar atılmış renkli yünler gibi olur.