Kuranda alamet

Güzel Kurani kerimimizde geçen alamet ile ilgili ayetler. Kuranda geçen alamet ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda alamet ile alakali tahmini 2 ayet geçiyor
3:41 - Zekeriyya: "Rabbim! (oğlum olacağına dair) bana bir alâmet ver" dedi. Allah da buyurdu ki: "Senin için alâmet, insanlara üç gün, işaretten başka söz söyleyememendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et".
19:10 - Zekeriyya şöyle dedi: "Rabbim! Bana alâmet ver." Allah: "Senin alâmetin, sapasağlam olduğun halde, üç gün, üç gece insanlarla konuşamaz hale gelmendir." buyurdu.