Kuranda manastır

Güzel Kurani kerimimizde geçen manastır ile ilgili ayetler. Kuranda geçen manastır ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda manastır ile alakali tahmini 1 ayet geçiyor
22:40 - Onlar "Rabbimiz Allah'tır" demelerinden başka bir sebep olmaksızın haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah insanların bir kısmını bir kısmı ile defetmeseydi manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çok anılan mescidler elbette yıkılırdı. Şüphesiz Allah kendi (dini) ne yardım edene yardım edecektir. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, çok izetlidir (her şeye galiptir).