Kuranda alev

Güzel Kurani kerimimizde geçen alev ile ilgili ayetler. Kuranda geçen alev ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda alev ile alakali tahmini 12 ayet geçiyor
5:10 - İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar, cehennemliktirler.
5:64 - Yahudiler, "Allah'ın eli çok sıkıdır" dediler. Söyledikleri söz sebebiyle onların elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar! Aksine Allah'ın elleri açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun, Rabbinden sana indirilen, onların çoğunun azgınlığını ve küfrünü azdırıyor. Biz, onların aralarına tâ kıyamete kadar düşmanlık ve kin atmışızdır. Ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozğunculuğa koşarlar. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez.
17:97 - Allah kime hidayet verirse, o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa, artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz, o kâfirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde, yüzleri üstü sürünerek haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir; ateşi dindikçe onun ateşini artırırız.
19:4 - Şöyle demişti: "Ey Rabbim! Şüphesiz (artık öyle bir durumdayım ki) benim kemiğim zayıflayıp gevşedi ve başım(ın saçı) bembeyaz alev gibi tutuştu. Sana dua etmekle de ey Rabbim, hiçbir zaman bedbaht olmadım."
22:51 - Â yetlerimizi tartışarak bozmaya uğraşanlara gelince, işte onlar cehennemliktirler.Böyle de ve temennilere uyma. Çünkü:
37:10 - Ancak kulak hırsızlığı yapanlar olur. Onu da yakıcı bir alev takip eder.
55:35 - Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir, kendinizi savunamazsınız.
69:31 - "Sonra cehenneme atın onu."
77:31 - O, ne gölgelendirir, ne alevden korur.
84:12 - Ve alevli ateşe girecektir.
92:14 - Ben sizi köpürdükçe köpüren bir ateşe karşı uyardım.
111:3 - (O), alevli bir ateşe girecektir.