Kuranda amel defteri

Güzel Kurani kerimimizde geçen amel defteri ile ilgili ayetler. Kuranda geçen amel defteri ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda amel defteri ile alakali tahmini 13 ayet geçiyor
17:13 - Her insanın amel defterini boynuna doladık, kıyamet günü açılmış bulacağı kitabı önüne çıkarırız.
39:69 - Yer, Rabbinin nuru ile parlamıştır. Kitap konmuş, peygamberler ve şahitler getirilmiş ve aralarında hak ile hüküm verilmektedir. Hem onlara hiç haksızlık yapılmaz.
74:52 - Hayır, onlardan her kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor.
81:10 - Amel defterleri açıldığında,
83:7 - Hayır hayır, kötülerin yazısı muhakkak Siccin'dedir.
83:8 - Bildin mi sen, Siccin nedir?
83:9 - Yazılmış bir kitaptır o.
84:7 - O vakit kitabı sağ eline verilen,
84:8 - Kolay bir hesapla hesaba çekilecek,
84:9 - Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.
84:10 - Ama kitabı arkasından verilen,
84:11 - "Yetiş ey ölüm!" diye bağıracak
84:12 - Ve alevli ateşe girecektir.