Kuranda havuz

Güzel Kurani kerimimizde geçen havuz ile ilgili ayetler. Kuranda geçen havuz ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda havuz ile alakali tahmini 1 ayet geçiyor
34:13 - Onlar, ona mihrablar, timsaller (heykeller) ve havuzlar gibi çanaklar ve sâbit kazanlardan her ne isterse yaparlardı. Çalışın ey Davud hanedanı, şükür için çalışın. Ama kullarım içinde şükreden azdır.