Kuranda kaya

Güzel Kurani kerimimizde geçen kaya ile ilgili ayetler. Kuranda geçen kaya ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda kaya ile alakali tahmini 4 ayet geçiyor
18:63 - Adam: "Gördün mü! dedi. Kayaya sığındığımız vakit doğrusu ben balığı unutmuşum. Onu hatırlamamı, muhakkak şeytan bana unutturdu. O denizde garip bir yol tutup gitmişti."
31:16 - "Yavrucuğum! Haberin olsun ki, yaptığın bir hardal tanesi ağırlığınca olsa da, bir kaya içinde veya göklerde, yahut yerin dibinde gizlense, Allah onu getirir, mizanına kor. Çünkü Allah en ince şeyleri bilir, her şeyden haberdardır."
53:34 - Azıcık verip (sonra vermemekte) direneni?
89:9 - Vâdide kayaları yontan Semud kavmine?