Kuranda kazık

Güzel Kurani kerimimizde geçen kazık ile ilgili ayetler. Kuranda geçen kazık ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda kazık ile alakali tahmini 3 ayet geçiyor
38:12 - Onlardan önce Nuh kavmi, Âd kavmi ve saltanat sahibi Firavun da yalanlamışlardı.
78:7 - Dağları da birer kazık kılmadık mı?
89:10 - Kazıklar sahibi (güçlü, kuvvetli) Firavun'a?