Kuranda ölçüyü-tartıyı ...

Güzel Kurani kerimimizde geçen ölçüyü-tartıyı ... ile ilgili ayetler. Kuranda geçen ölçüyü-tartıyı ... ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda ölçüyü-tartıyı ... ile alakali tahmini 11 ayet geçiyor
6:152 - Yetimin malına yaklaşmayın; yalnız erginlik çağına erişinceye kadar (malına) en güzel biçimde (yaklaşabilir ve uygun şekilde harcayabilirsiniz). Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz zaman da, yakınınız da olsa âdil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir.
7:85 - Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik): "Ey kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka bir ilâhınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi: Ölçüyü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin, düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın; eğer inanan (insan)lar iseniz, böylesi sizin için daha iyidir!"
11:84 - Medyen'e de kardeşleri Şu'ayb'i gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka ilâhınız yoktur. Ölçeği de, teraziyi de eksik tutmayın. Ben sizi hayır (bolluk) içinde görüyorum. Bununla beraber yine de sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum."
11:85 - "Ey kavmim! Ölçerken ve tartarken adaleti yerine getirin. Halkın malına densizlik etmeyin ve yeryüzünde fesatçılık yaparak fenalık etmeyin."
17:35 - Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir.
26:181 - "Ölçeği tam ölçün de hak yiyenlerden olmayın."
26:182 - "Ve doğru terazi ile tartın."
55:8 - Sakın tartıda taşkınlık etmeyin.
55:9 - Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın.
83:1 - Eksik ölçüp tartanların vay haline!
83:2 - Onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçerler.