Kuranda orta

Güzel Kurani kerimimizde geçen orta ile ilgili ayetler. Kuranda geçen orta ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda orta ile alakali tahmini 6 ayet geçiyor
13:10 - Sizden sözü gizleyenle açığa vuran, gece gizlenenle gündüz açığa çıkan, O'nun açısından eşittir (hepsini görür ve bilir).
13:39 - Allah dilediğini imha eder, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap O'nun katındadır.
25:67 - Ve onlar ki, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar.
37:55 - Derken bakınır ve onu cehennemin ta ortasında görür.
38:22 - Davud'un yanına giriverdiler de onlardan telaşe düştü. Ona "Korkma!" dediler, biz iki davacıyız. Birimiz, birimize haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver ve aşırı gitme de bizi doğru yolun ortasına çıkar.
100:5 - Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki,