Kuranda ress halkı

Güzel Kurani kerimimizde geçen ress halkı ile ilgili ayetler. Kuranda geçen ress halkı ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda ress halkı ile alakali tahmini 2 ayet geçiyor
25:38 - Ad'ı, Semud'u, Ress halkını ve bunlar arasında daha bir çok nesilleri de (inkârcılıkları yüzünden helak ettik)
50:12 - Onlardan önce Nuh'un kavmi, Ress halkı ve Semûd da yalanlamıştı.