Kuranda ucuz

Güzel Kurani kerimimizde geçen ucuz ile ilgili ayetler. Kuranda geçen ucuz ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda ucuz ile alakali tahmini 2 ayet geçiyor
12:20 - Ve onu düşük bir değerle birkaç dirheme sattılar. Ona fazla önem vermemişlerdi.
16:95 - Allah'ın ahdini az bir bedel karşılığında değişmeyin. Eğer bilirseniz muhakkak ki Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır.