Kuranda yürüyüş

Güzel Kurani kerimimizde geçen yürüyüş ile ilgili ayetler. Kuranda geçen yürüyüş ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda yürüyüş ile alakali tahmini 5 ayet geçiyor
20:77 - Gerçekten Musa'ya şöyle vahyettik: "Kullarımla geceleyin yürü (Mısır'dan çık) de (asânı vurarak) onlara denizde kuru bir yol aç; (artık firavun tarafından) yetişilmekten korkmazsın ve (boğulmaktan) endişe de etmezsin."
26:52 - Biz, Musa'ya: "Kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz" diye vahyettik.
31:19 - Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt, çünkü seslerin en çirkini elbette eşeklerin sesidir.
44:23 - Allah buyurdu ki: "Kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takib edileceksiniz.
52:10 - Dağlar da bir yürüyüş yürür.