Kuranda kaynak

Güzel Kurani kerimimizde geçen kaynak ile ilgili ayetler. Kuranda geçen kaynak ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda kaynak ile alakali tahmini 8 ayet geçiyor
4:130 - Eğer karı-koca birbirlerinden ayrılacak olurlarsa, Allah, onların her birini geniş lutfuyla muhtaç bırakmaz. Allah'ın lutfu geniştir, hikmeti büyüktür.
37:45 - İçenlere lezzet veren, pınardan doldurulmuş bembeyaz bir kadehle onların etrafında dolaşılır.
39:21 - Allah'ın gökten bir su indirip de onu bir yoluyla yeryüzündeki menbalara koyduğunu görmedin mi? Sonra onunla türlü renklerde bir ekin çıkarır, sonra onun olgunlaşıp sarardığını görürsün. Sonra da onu bir çöpe çevirir. Elbette bunda temiz akıllılar için bir ihtar vardır.
54:12 - Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık, derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti.
76:6 - Bir kaynak ki ondan Allah'ın kulları içerler, güzel yollar açarak akıtırlar onu.
83:28 - Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır o.
88:5 - Onlara kızgın bir kaynaktan su verilir.
88:12 - Orada akan bir kaynak,