SURESI

52. Sureyi asagidan okuyabilirsiniz: 1 sayfada 49 ayet
52:1 - Andolsun Tûr'a,
52:2 - Yayılmış ince deri üzerine, satır satır yazılmış kitaba,
52:3 - Yayılmış ince deri üzerine, satır satır yazılmış kitaba,
52:4 - Ma'mur eve,
52:5 - Yükseltilmiş tavana,
52:6 - Kaynatılmış denize, (andolsun ki)
52:7 - Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır.
52:8 - Ona engel olacak (hiçbir şey de) yoktur.
52:9 - O gün gök, bir çalkanış çalkalanır
52:10 - Dağlar da bir yürüyüş yürür.
52:11 - Vay haline o gün yalanlayanların!
52:12 - Ki onlar, daldıkları bir batak (bâtıl)da oynayıp duruyorlar.
52:13 - O gün onlar cehennem ateşine itilip kakılacaklar.
52:14 - (Onlara): "İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur" (denilecek).
52:15 - "Bu da mı bir sihir? Yoksa siz görmüyor musunuz?
52:16 - Girin oraya, ister sabredin ister etmeyin artık sizin için birdir. Siz hep yaptıklarınıza göre cezalandırılacaksınız" (denilecek).
52:17 - Şüphesiz (günahlardan) korunanlar da cennetlerde, nimetler içindedirler.
52:18 - Rablerinin kendilerine verdiği ile zevk ü sefâ sürerler. Rableri onları, cehennem azabından korumuştur.
52:19 - (Onlara): "Yaptıklarınıza karşılık afiyetle yeyin, için" (denilir.)
52:20 - Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Ayrıca biz onları ceylan gözlü hûrilerle evlendirdik.
52:21 - İman edip zürriyetleri de iman ile kendilerine tâbi olanlar (yok mu?); işte biz, onların nesillerini de kendilerine kattık. Kendilerinin amellerinden birşey de eksiltmedik. Herkes kendi kazandığına bağlıdır.
52:22 - Onlara canlarının istediği meyvalar ve etlerden bol bol verdik.
52:23 - Orada bir kadeh kapışırlar ki, onda ne bir saçmalama vardır, ne de günaha sokma.
52:24 - Kendilerine ait bir takım hizmetçiler de onların etrafında dönerler. Bu gençler sanki sedefleri içine gizlenmiş inci gibidirler.
52:25 - Birbirlerine yönelip soruyorlar.
52:26 - Ve diyorlar ki: "Gerçekte biz daha önce (dünya hayatında) âilemiz içinde (âkibetimizden) korkardık".
52:27 - "Allah bize lutfetti de bizi (vücûdun) içine işleyen (kavurucu) azabdan korudu."
52:28 - "Gerçekten biz bundan önce O'na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O'dur."
52:29 - (Ey Muhammed!) sen hatırlat, öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne kâhinsin, ne de mecnûn.
52:30 - Yoksa onlar (senin için): "Bir şâirdir, zamanın felaketlerine çarpılmasını gözetliyoruz." mu diyorlar?
52:31 - De ki: Bekleyin, çünkü ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.
52:32 - Onların akılları mı bunu emreder yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?
52:33 - Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar? Hayır onlar inanmıyorlar.
52:34 - Eğer doğru iseler onun benzeri bir söz meydana getirsinler.
52:35 - Yoksa onlar, hiçbir şey olmadan (yani yaratıcısız) mı yaratıldılar? Yoksa kendileri yaratıcı mıdırlar?
52:36 - Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar düşünüp hakikati anlamazlar.
52:37 - Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yahut hâkim (her şeyin yöneticisi) kendileri midir?
52:38 - Yoksa kendilerine mahsus (üzerine çıkıp sırları) dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri, açık bir delil getirsin.
52:39 - Demek kızlar O'na, oğullar size öyle mi?
52:40 - Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da, bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?
52:41 - Yoksa gayb kendilerinin yanında da onlar mı yazıyorlar?
52:42 - Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat o küfredenlerin kendileri tuzağa düşeceklerdir.
52:43 - Yoksa onların Allah'tan başka bir ilâhı mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır.
52:44 - Gökten bir parçanın düştüğünü görseler, "Üst üste yığılmış bulutlardır." derler.
52:45 - Artık çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları (kendi hallerine) bırak.
52:46 - O gün hiçbir tedbirlerinin kendilerine zerre kadar faydası olmayacak ve hiçbir şekilde yardım da görmeyeceklerdir.
52:47 - Şüphesiz o zulmedenlere ondan başka da azab vardır. Fakat çokları bilmezler.
52:48 - Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et.
52:49 - Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışında da O'nu tesbih et.
Meal:
Aranacak Kelime:
* Sadece sure okumak icin ara yerini bos birakiniz
Sure:
AyetNo: *Tüm ayetlerde arama icin 0 yaz

ihya.org kurani kerim meali sayfasi..