SURESI

1 2
68. Sureyi asagidan okuyabilirsiniz: 2 sayfada 52 ayet
68:1 - Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun.
68:2 - Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin.
68:3 - Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var.
68:4 - Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.
68:5 - Sen de göreceksin, onlar da görecek.
68:6 - Hanginizde imiş o fitne ve cinnet.
68:7 - Doğrusu Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de en iyi bilen O'dur.
68:8 - O halde, yalanlayıcılara itaat etme.
68:9 - Onlar istediler ki yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.
68:10 - Şunların hiçbirine boyun eğme: Yemin edip duran aşağılık,
68:11 - Daima kusur arayıp kınayan, hep lâf götürüp getiren,
68:12 - Hayra engel olan, saldırgan, günahkâr,
68:13 - Kaba ve haşin, sonra da kötülükle damgalı,
68:14 - Mal ve oğulları var diye (böyle davranır).
68:15 - Kendisine âyetlerimiz okunduğunda: "Eskilerin masalları" der.
68:16 - Yakında biz onu hortumunun (burnunun) üzerinden damgalayacağız.
68:17 - Biz onlara da belâ verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz gibi. Hani onlar sabah olunca bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi.
68:18 - İstisna da etmiyorlardı ("inşaallah" demiyorlardı).
68:19 - Fakat onlar uyurken dolaşıcı bir belâ onu sardı da,
68:20 - Bahçe simsiyah kesiliverdi.
68:21 - Derken sabahleyin birbirlerine seslendiler:
68:22 - "Haydi, devşirecekseniz erkenden ekininize gidin" diye.
68:23 - Derken fırladılar, aralarında fısıldaşıyorlardı.
68:24 - "Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın" diyorlardı.
68:25 - (Zanlarınca yoksulları) engellemeye güçleri yeterek erkenden gittiler.
68:26 - Fakat bahçeyi gördüklerinde: "Biz herhalde yanlış gelmişiz" dediler .
68:27 - "Yok, biz mahrum edilmişiz." (dediler).
68:28 - İçlerinde en makul olanı şöyle dedi: "Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim?"
68:29 - "Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz zalimler imişiz." (dediler).
68:30 - Ardından suçu birbirlerine yüklemeye başladılar.
68:31 - Yazıklar olsun bize, dediler, biz azgınlarmışız.
68:32 - Ola ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yönelir, ondan umarız.
68:33 - İşte azap böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. Fakat bilselerdi.
68:34 - Kuşkusuz korunanlar için de, Rableri katında nimetleri bol bahçeler vardır.
68:35 - Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç?
68:36 - Neyiniz var, nasıl hüküm veriyorsunuz?
68:37 - Yoksa size ait bir kitap var da onda mı okuyorsunuz?
68:38 - O kitapta, "beğendiğiniz her şey sizindir" diye mi yazılı?
68:39 - Yoksa, "ne hükmederseniz mutlaka sizindir" diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var?
68:40 - Sor bakalım onlara, içlerinden ona kefil hangisi?
68:41 - Yoksa ortakları mı var onların? Doğru iseler ortaklarını getirsinler.
68:42 - O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç yetiremezler.
68:43 - Gözleri düşük bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Oysa onlar sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı.
68:44 - Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yönden derece derece azaba yaklaştıracağız.
68:45 - Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır.
68:46 - Yoksa onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?
68:47 - Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar?
68:48 - Rabbinin hükmüne sabret, balık sahibi gibi olma. Hani o öfkeye boğulmuş da nida etmişti.
68:49 - Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasaydı, elbette kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı.
68:50 - Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.
1 2
Meal:
Aranacak Kelime:
* Sadece sure okumak icin ara yerini bos birakiniz
Sure:
AyetNo: *Tüm ayetlerde arama icin 0 yaz

ihya.org kurani kerim meali sayfasi..