Kuranda adaş

Güzel Kurani kerimimizde geçen adaş ile ilgili ayetler. Kuranda geçen adaş ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda adaş ile alakali tahmini 2 ayet geçiyor
19:7 - (Allah şöyle buyurdu): "Ey Zekeriyya! Şüphesiz biz sana Yahya isminde bir oğlanı müjdeliyoruz. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık."
19:65 - O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. O halde, O'na ibadet et ve O'na ibadet etmekte sabırlı ol. Hiç sen Allah'ın ismini taşıyan başka birini bilir misin?