Kuranda sahife

Güzel Kurani kerimimizde geçen sahife ile ilgili ayetler. Kuranda geçen sahife ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda sahife ile alakali tahmini 9 ayet geçiyor
21:104 - Göğü, kitab dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi, katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız.
35:25 - Seni yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Onlara peygamberleri mucizelerle, sahifelerle ve aydınlatıcı kitaplarla gelmişlerdi.
53:36 - Yoksa haber verilmedi mi Musa'nın sahifelerinde yazılı olanlar?
74:52 - Hayır, onlardan her kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor.
80:13 - O, değerli sahifelerdedir.
81:10 - Amel defterleri açıldığında,
87:18 - Kuşkusuz bu ilk sahifelerde vardır,
87:19 - İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde.
98:2 - (Bu delil), tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir.