Kuranda amel terazisi

Güzel Kurani kerimimizde geçen amel terazisi ile ilgili ayetler. Kuranda geçen amel terazisi ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda amel terazisi ile alakali tahmini 9 ayet geçiyor
7:8 - O gün (amelleri tartacak) terazi haktır. Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtulanlardır.
7:9 - Kimin (sevap) tartıları hafif gelirse, işte onlar da âyetlerimize haksızlık etmelerinden ötürü kendilerini ziyana sokanlardır.
21:47 - Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız; hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan amel, bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirir (tartıya koyarız.). Hesap görenler olarak da biz kâfiyiz.
23:102 - Böylece kimlerin tartıları ağır basarsa, işte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir.
23:103 - Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir; (çünkü onlar) ebedî cehennemdedirler.
101:6 - O gün kimin tartıları ağır basarsa o, hoşnut olacağı bir hayat içindedir.
101:7 - O gün kimin tartıları ağır basarsa o, hoşnut olacağı bir hayat içindedir.
101:8 - Kimin tartıları hafif gelirse, onun anası da (varacağı yer, sığınacağı durağı) hâviye (uçurum)dır.
101:9 - Kimin tartıları hafif gelirse, onun anası da (varacağı yer, sığınacağı durağı) hâviye (uçurum)dır.