Kuranda çelişki

Güzel Kurani kerimimizde geçen çelişki ile ilgili ayetler. Kuranda geçen çelişki ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda çelişki ile alakali tahmini 3 ayet geçiyor
4:82 - Onlar hâlâ Kur'ân'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı.
19:82 - Hayır, (zannettikleri gibi değil) tapındıkları ilâhlar onların ibadetlerini inkâr edecekler ve aleyhlerine dönüp düşman olacaklardır.
67:3 - O, yedi göğü, birbiri üzerine yarattı. Rahmân'ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk görmezsin. Gözünü döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun?