Kuranda peygamberleri h...

Güzel Kurani kerimimizde geçen peygamberleri h... ile ilgili ayetler. Kuranda geçen peygamberleri h... ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda peygamberleri h... ile alakali tahmini 3 ayet geçiyor
38:17 - Şimdi sen onların dediklerine sabret de kuvvetli kulumuz Davud'u hatırla. Çünkü o, zikir ve tesbih ile bize yönelmişti.
38:45 - Kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Onlar eller ve gözler sahipleri idiler.
38:48 - İsmail'i, Elyasa'yı, Zü'l-Kifl'i de an. Hepsi de en hayırlı kimselerdendir.