Kuranda tuva

Güzel Kurani kerimimizde geçen tuva ile ilgili ayetler. Kuranda geçen tuva ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda tuva ile alakali tahmini 2 ayet geçiyor
20:12 - "Ben şüphesiz senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar, çünkü sen kutsal bir vadi olan Tuvâ'dasın."
79:16 - Hani Rabbi ona kutsal vaadi Tuva'da seslenmişti: