Kuranda imza

Güzel Kurani kerimimizde geçen imza ile ilgili ayetler. Kuranda geçen imza ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda imza ile alakali tahmini 2 ayet geçiyor
9:1 - Allah'dan ve Resulü'nden bir ültimatomdur bu, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere:
9:4 - Ancak kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklerden size olan ahitlerinde hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiçbir kimseye yardımda bulunmamış olanlar bunun dışındadır. Siz de onlarla olan antlaşmanızın hükümlerine antlaşma süresinin sonuna kadar uyunuz. Muhakkak ki, Allah müttakileri sever.