Kuranda kureyş

Güzel Kurani kerimimizde geçen kureyş ile ilgili ayetler. Kuranda geçen kureyş ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda kureyş ile alakali tahmini 4 ayet geçiyor
106:1 - Kureyş'in ilâfı (güven ve barış andlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak) için.
106:2 - Kış ve yaz seferlerinde (faydalandıkları andlaşmaların) kadrini bilmiş olmaları için.
106:3 - Bu Beyt (Kâbe)nin Rabbine kulluk etsinler.
106:4 - O, kendilerini açlıktan kurtararak beslemiştir ve her tehlikeye karşı onlara emniyet vermiştir.