Kuranda vakıa

Güzel Kurani kerimimizde geçen vakıa ile ilgili ayetler. Kuranda geçen vakıa ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda vakıa ile alakali tahmini 2 ayet geçiyor
56:1 - Olacak vak'a olduğu zaman
69:15 - İşte o gün olacak olur.