SURESI

1 2
15. Sureyi asagidan okuyabilirsiniz: 2 sayfada 99 ayet
15:1 - Elif, Lâm, Râ. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'ân'ın âyetleridir.
15:2 - Bir zaman gelecek ki inkâr edenler, keşke müslüman olsaydık temennisinde bulunacaklardır.
15:3 - Onları bırak yesinler, içsinler, zevk alsınlar; arzu onları oyalasın ilerde bileceklerdir.
15:4 - Biz hiçbir memleketi (Allah katında) bilinen bir zamanı olmaksızın helak etmedik.
15:5 - Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez.
15:6 - Dediler ki: "Ey kendisine Kur'ân indirilen (Muhammed)! Sen mutlaka bir mecnunsun."
15:7 - "Eğer peygamberlik davanda doğru kimselerdensen, bize melekleri getirmeliydin."
15:8 - Biz o melekleri ancak, hak ile indiririz. Ve indirildikleri vakit de onlara (kâfirlere) hiç mühlet verilmez.
15:9 - Hiç şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.
15:10 - Andolsun, senden önceki milletler arasında da peygamberler gönderdik.
15:11 - Onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki onunla alay etmiş olmasınlar.
15:12 - Biz o küfrü suçluların kalbine işte böyle sokarız.
15:13 - Kur'âna iman etmezler, halbuki öncekilerin sünneti (inanmadıkları için başlarına gelenler) gelip geçmiştir.
15:14 - Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar,
15:15 - "Gözlerimiz perdelendi, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır" derler.
15:16 - Andolsun biz, gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için onu süsledik.
15:17 - Ve göğü taşlanan bütün şeytanlardan koruduk.
15:18 - Ancak kulak hırsızlığı eden şeytan hariç, onu apaçık bir alev sütunu takip eder.
15:19 - Yeryüzünü düzgün bir şekilde yarattık ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada hikmetle ölçülmüş her şeyden bitkiler bitirdik.
15:20 - Orada hem sizin için, hem de sizin rızıklarını veremediğiniz kimseler için geçim yollarını yarattık.
15:21 - Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Fakat biz, onu ancak ihtiyaca göre, belli ölçülerde veririz.
15:22 - Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirip sizi onunla suladık. O suyu hazinelerde tutan da siz değilsiniz.
15:23 - Elbette biz diriltiriz ve biz öldürürüz! Ve hepsinin varisleri de biziz.
15:24 - Andolsun ki biz, içinizden İslâm'da öne geçmek isteyenleri de biliriz, geri kalmak isteyenleri de biliriz.
15:25 - Şüphesiz Rabbin O'dur ki, onları kıyamet gününde hesaba çekmek için toplayacaktır. O, hikmet sahibidir, bilendir.
15:26 - Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.
15:27 - Cinleri de daha önce insan vücudunun gözeneklerinden geçebilen güçlü bir ateşten yarattık.
15:28 - Ey Peygamber! Rabbinin meleklere şöyle dediğini hatırla: "Ben, kuru balçıktan, şekil verilmiş kokuşmuş çamurdan bir insan yaratacağım."
15:29 - Ben, onun yaratılışını tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın."
15:30 - Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler.
15:31 - Yalnız İblis hariç. O secde edenlerle beraber olmaktan çekinmişti.
15:32 - Allah buyurdu ki: "Ey İblis! Ne oluyor sana da, secde edenlerle beraber olmuyorsun?"
15:33 - İblis şöyle dedi: "Kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın bir insana secde edemezdim."
15:34 - Allah şöyle buyurdu: "Öyle ise oradan çık! Sen, artık kovulmuş birisin."
15:35 - "Kıyamet gününe kadar lanet senin üzerindedir."
15:36 - İblis: "Rabbim! Öyle ise insanların kabirlerinden kaldırılacakları güne (kıyamete) kadar bana mühlet ver" dedi.
15:37 - Allah buyurdu ki: "Sen mühlet verilenlerdensin."
15:38 - "Allah katında bilinen vaktin gününe kadar..."
15:39 - İblis şöyle dedi: "Rabbim! Beni saptırdığın için, mutlaka ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım!"
15:40 - "Ancak içlerinden ihlaslı kulların müstesnâdır."
15:41 - Allah şöyle buyurdu: "İşte bana ulaşan dosdoğru yol budur."
15:42 - "Sana uyan azgınlardan başka, kullarımın üzerinde hiçbir nüfuzun yoktur."
15:43 - "Şüphesiz ki onların hepsine vaad edilen yer cehennemdir."
15:44 - "Cehennemin yedi kapısı vardır. O kapıların herbiri için birer grup ayrılmıştır."
15:45 - Allahtan korkanlar, elbette cennetlerde ve pınarların başındadırlar.
15:46 - Onlara: "Selametle güven içinde oraya girin" denir.
15:47 - Biz o cennetliklerin kalblerindeki kinleri çıkarır atarız. Hepsi kardeşler olarak sevinç içinde karşılıklı koltuklara otururlar.
15:48 - Orada kendilerine hiçbir yorgunluk gelmeyecek. Oradan çıkarılacak da değillerdir.
15:49 - Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben çok bağışlayıcı ve pek merhamet ediciyim.
15:50 - Bununla beraber azabım da çok acıklı bir azabdır.Bunları geçmişten bazı örneklerle açıklamak üzere:
1 2
Meal:
Aranacak Kelime:
* Sadece sure okumak icin ara yerini bos birakiniz
Sure:
AyetNo: *Tüm ayetlerde arama icin 0 yaz

ihya.org kurani kerim meali sayfasi..