SURESI

1 2 3 4
37. Sureyi asagidan okuyabilirsiniz: 4 sayfada 182 ayet
37:1 - Andolsun o saf bağlayıp duranlara.
37:2 - O haykırıp da sürenlere.
37:3 - Ve o yolda zikir okuyanlara.
37:4 - Ki sizin ilâhınız birdir.
37:5 - O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, bütün doğuların da Rabbidir.
37:6 - Gerçekten biz dünya göğünü (o yakın göğü) bir zinetle, yıldızlarla süsledik.
37:7 - Onu her inatçı şeytandan koruduk.
37:8 - Onlar yüksek (melekler) topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan kovulup atılırlar.
37:9 - Uzaklaştırılırlar. Onlara ardı arkası kesilmez bir azab vardır.
37:10 - Ancak kulak hırsızlığı yapanlar olur. Onu da yakıcı bir alev takip eder.
37:11 - Şimdi onlara sor: "Yaradılışça kendileri mi daha çetin, yoksa bizim yarattıklarımız mı?" Gerçekten biz onları cıvık bir çamurdan yarattık.
37:12 - Fakat sen onlara şaşıyorsun, ama onlar (seninle) eğleniyorlar.
37:13 - Kendilerine hatırlatıldığında da düşünmüyorlar.
37:14 - Bir mucize gördükleri zaman da eğlenceye alıyorlar.
37:15 - Ve diyorlar ki: "Bu apaçık büyüden başka bir şey değildir."
37:16 - "Öldüğümüz ve bir toprakla bir yığın kemik olduğumuz zaman mı biz tekrar dirilecekmişiz?"
37:17 - "Önceki atalarımız da mı?.."
37:18 - De ki: "Evet, hem de sizler çok aşağılanmış olarak (dirileceksiniz)."
37:19 - Çünkü O (sura üfürmek) zorlu bir kumandadan ibarettir ki, derhal onların gözleri açılıverir.
37:20 - "Eyvah bizlere! İşte bu hesap günüdür." derler.
37:21 - (Onlara): "İşte bu, sizin yalanlamakta olduğunuz (iyi ve kötüyü) ayırt etme günüdür" denir.
37:22 - Toplayın mahşere o zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri. Toplayın da götürün onları sırata (cehennem köprüsüne) doğru.
37:23 - Toplayın mahşere o zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri. Toplayın da götürün onları sırata (cehennem köprüsüne) doğru.
37:24 - Ve durdurun onları, çünkü sorguya çekilecekler.
37:25 - (Onlara): "Ne oldu sizlere de yardımlaşmıyorsunuz?" (denilir.)
37:26 - Hayır, bugün onlar teslim olmuşlardır.
37:27 - Onlar, birbirine dönmüş soruşuyorlar.
37:28 - Onlar: "Siz bize (uğurlu görünerek) sağdan gelir dururdunuz" derler.
37:29 - (İleri gelenler de) derler ki: "Hayır, siz inanmamıştınız."
37:30 - "Bizim de size karşı bir gücümüz yoktu. Fakat siz azmış bir kavimdiniz."
37:31 - "Onun için üzerimize Rabbimizin azab sözü hak oldu. Şüphesiz azabımızı tadacağız."
37:32 - "Evet biz, sizi kışkırttık. Çünkü biz azgındık."
37:33 - O halde hepsi o gün azabda ortaktırlar.
37:34 - İşte biz günahkarlara böyle yaparız.
37:35 - Çünkü onlar, kendilerine: "Allah'tan başka ilâh yoktur" denildiği zaman kafa tutuyorlardı.
37:36 - Ve: "Biz, hiçbir mecnun (deli) şair için ilâhlarımızı bırakır mıyız?" diyorlardı.
37:37 - Hayır o, hak ile geldi ve bütün peygamberleri tasdik etti.
37:38 - Elbette siz o acı azabı tadacaksınız.
37:39 - Bununla beraber başka değil, hep yaptığınız amellerinizle cezalandırılacaksınız.
37:40 - Sadece Allah'ın ihlaslı kulları müstesnadır.
37:41 - İşte onlar için belli bir rızık vardır.
37:42 - Meyveler (vardır), Naîm cennetlerinde onlara hep ikram edilir.
37:43 - Meyveler (vardır), Naîm cennetlerinde onlara hep ikram edilir.
37:44 - (Onlar) Karşılıklı tahtlar üzerindedirler.
37:45 - İçenlere lezzet veren, pınardan doldurulmuş bembeyaz bir kadehle onların etrafında dolaşılır.
37:46 - İçenlere lezzet veren, pınardan doldurulmuş bembeyaz bir kadehle onların etrafında dolaşılır.
37:47 - Onda ne bir zararlı sonuç vardır, ne de sarhoşluk verir.
37:48 - Yanlarında iri gözlü, bakışlarını kocalarından başkalarına çevirmeyen hanımlar vardır.
37:49 - Sanki onlar örtülüp saklanmış yumurta gibidirler.
37:50 - Derken birbirine dönüp sorarlar:
1 2 3 4
Meal:
Aranacak Kelime:
* Sadece sure okumak icin ara yerini bos birakiniz
Sure:
AyetNo: *Tüm ayetlerde arama icin 0 yaz

ihya.org kurani kerim meali sayfasi..