SURESI

1 2
51. Sureyi asagidan okuyabilirsiniz: 2 sayfada 60 ayet
51:1 - O tozdurup savuranlara,
51:2 - Derken bir ağırlık taşıyanlara,
51:3 - Derken bir kolaylıkla akanlara,
51:4 - Derken bir emir taksim edenlere andolsun ki,
51:5 - O size vaad edilen elbette doğrudur.
51:6 - Ceza ve hesap günü şüphesiz olacaktır.
51:7 - Yollara sahip göğe andolsun ki,
51:8 - Siz elbette çelişkili sözler içindesiniz.
51:9 - Ondan çevrilen (imana) çevrilir.
51:10 - Kahrolsun (o fikir adına) kendi tahminlerini ileri sürenler!
51:11 - Onlar bir sarhoşluk ve cehalet içinde şuursuzdurlar.
51:12 - Onlar: "Hesap ve ceza günü ne zaman?" diye soruyorlar.
51:13 - O gün, onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür.
51:14 - Onlara: "Tadın inkarınızın cezasını, işte sizin acele istediğiniz budur!" denecektir.
51:15 - Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı.
51:16 - Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı.
51:17 - Onlar geceleyin pek az uyurlardı.
51:18 - Onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi.
51:19 - Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir hak vardı.
51:20 - Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz?
51:21 - Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz?
51:22 - Sizin rızkınız da size vaad edilen sevap ve ceza da göktedir.
51:23 - Gök ve yerin Rabbine andolsun ki size edilen o vaad, herhalde haktır. O tıpkı sizin konuşmanız gibi gerçektir.
51:24 - Ey Muhammed! İbrahim'in şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi?
51:25 - Hani onlar İbrahim'in huzuruna girmişlerdi de "Selam sana!" demişlerdi. İbrahim: "Size de selam" demiş, ve içinden: "Bunlar tanınmamış bir topluluk!" diye geçirmişti.
51:26 - İbrahim, sonra ailesine giderek semiz bir buzağı (eti) getirdi.
51:27 - Onu önlerine sürerek: "Yemez misiniz?" dedi.
51:28 - Yemediklerini görünce onlardan içine bir korku düştü. Onlar İbrahim'e: "Korkma!" dediler ve onu çok bilgili bir oğul ile müjdelediler.
51:29 - Bunun üzerine karısı (Sâre) bir çığlık atarak geldi ve elini yüzüne vurarak: "Ben kısır bir kocakarıyım, nasıl çocuğum olur?" dedi.
51:30 - Misafir melekler: "Evet bu böyledir. Rabbin böyle buyurdu. Gerçekten O hüküm ve hikmet sahibidir. Herşeyi hakkıyla bilir." dediler.
51:31 - İbrahim, kendisine misafir olarak gelen meleklere: "Acaba sizin asıl önemli işiniz nedir ey elçiler?" dedi.
51:32 - Onlar: "Gerçekten biz günahkâr bir kavim (olan Lût kavmine) gönderildik.
51:33 - Onların üzerine çamurdan pişirilmiş sert taşlar yağdıracağız.
51:34 - O taşlardan herbirinin haddi aşanlardan kime isabet edeceği Rabbin katında işaretlenmiştir." dediler.
51:35 - Nihayet biz müminlerden orada bulunan kimseleri çıkardık.
51:36 - Fakat biz orada müslümanlardan bir ev halkından başka kimseyi de bulamadık.
51:37 - Biz orada acı bir azabdan korkan kimseler için bir ibret nişanesi bıraktık.
51:38 - Musa'nın kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu apaçık bir delille Firavun'a göndermiştik.
51:39 - Firavun ise ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, onun hakkında: "Bu bir sihirbazdır, ya da bir delidir." demişti.
51:40 - Nihayet biz onu ve ordularını yakalayıp hepsini denize attık. Firavun ise o sırada (inadından dolayı pişmanlık duyarak) kendi kendini kınıyordu.
51:41 - Â d kavminin helâkinde de bir ibret vardır. Hani biz onların üzerine köklerini kesecek bir rüzgar göndermiştik.
51:42 - O rüzgar üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül gibi dağıtıyordu.
51:43 - Semud kavminin helâkinde de bir ibret vardır. Hani onlara: "Belirli bir süreye kadar dünyadan yararalanıp, geçinin!" denmişti.
51:44 - Onlarsa Rablerinin emrine karşı büyüklük tasladılar. Bunun üzerine kendilerini, bakıp dururlarken yıldırım yakalayıp, çarptı.
51:45 - Artık onlar, ne kendi kendilerine ayağa kalkabildiler, ne de yardım gördüler.
51:46 - Daha önce de Nuh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış fâsık bir kavimdiler.
51:47 - Biz göğü kudretimizle bina ettik. Hiç şüphesiz biz, çok genişlik ve kudret sahibiyiz.
51:48 - Yeryüzünü de biz döşedik. Bakın biz onu ne güzel döşüyoruz!
51:49 - Biz herşeyden iki çift yarattık. Umulur ki, iyice düşünürsünüz.
51:50 - Ey Muhammed! de ki: "Öyleyse Allah'a koşun, gerçekten ben size O'nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.
1 2
Meal:
Aranacak Kelime:
* Sadece sure okumak icin ara yerini bos birakiniz
Sure:
AyetNo: *Tüm ayetlerde arama icin 0 yaz

ihya.org kurani kerim meali sayfasi..