SURESI

78. Sureyi asagidan okuyabilirsiniz: 1 sayfada 40 ayet
78:1 - Birbirlerine neyi soruyorlar?
78:2 - O büyük haberden (kıyametten) mi?
78:3 - Ki onlar onda ayrılığa düşmektedirler.
78:4 - Hayır, ilerde bilecekler.
78:5 - Hayır hayır, ilerde bilecekler.
78:6 - Biz yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?
78:7 - Dağları da birer kazık kılmadık mı?
78:8 - Sizleri çift çift yarattık.
78:9 - Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
78:10 - Geceyi bir örtü yaptık.
78:11 - Gündüzü de bir geçim zamanı yaptık.
78:12 - Üstünüze yedi sağlam bina (gök) çattık.
78:13 - İçlerine ışık saçan bir kandil astık.
78:14 - Yoğunlaşmış bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik.
78:15 - Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.
78:16 - Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler (çıkaralım diye).
78:17 - Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur.
78:18 - O gün Sûr'a üflenir, bölük bölük gelirsiniz.
78:19 - Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.
78:20 - Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur.
78:21 - Kuşkusuz Cehennem gözetleme yeri olmuştur.
78:22 - Azgınlar için son varılacak yer olmuştur.
78:23 - Orada çağlarca kalacaklardır.
78:24 - Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de içecek bir şey.
78:25 - Ancak bir kaynar su ve irin (içecekler).
78:26 - Bir ceza ki tam yaptıklarına uygun.
78:27 - Çünkü onlar hiçbir hesap ummazlardı.
78:28 - Â yetlerimizi yalanlaya yalanlaya tam bir yalancı olmuşlardı.
78:29 - Biz ise herşeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz.
78:30 - (Onlara): "Şimdi tadın (cezanızı). Artık size azabınızı artırmaktan başka bir şey yapmayacağız" (denir).
78:31 - Kuşkusuz takva sahipleri için bir kurtuluş var.
78:32 - Bahçeler var, bağlar var.
78:33 - Memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var.
78:34 - Dopdolu kadehler var.
78:35 - Orada ne boş bir söz işitirler, ne de bir yalan.
78:36 - (Bunlar) Rabbinden yeterli bir bağış olarak (verilir).
78:37 - O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Rah-mân'dır. Hiç kimse ondan bir hitaba mâlik olamaz.
78:38 - O gün Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahmân'ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. İzin verilen de doğruyu söyler.
78:39 - İşte bu hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.
78:40 - Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. O gün kişi ellerinin ne takdim ettiğine bakacak ve kâfir diyecek ki: "Ah ne olaydı, ben bir toprak olaydım."
Meal:
Aranacak Kelime:
* Sadece sure okumak icin ara yerini bos birakiniz
Sure:
AyetNo: *Tüm ayetlerde arama icin 0 yaz

ihya.org kurani kerim meali sayfasi..