SURESI

89. Sureyi asagidan okuyabilirsiniz: 1 sayfada 30 ayet
89:1 - Andolsun fecre.
89:2 - On geceye (Zilhicce ayının ilk on gecesine).
89:3 - Çifte ve teke.
89:4 - Gitmekte olan geceye.
89:5 - Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için yemin var değil mi?
89:6 - Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd kavmine?
89:7 - Sütunlar sahibi İrem'e?
89:8 - Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.
89:9 - Vâdide kayaları yontan Semud kavmine?
89:10 - Kazıklar sahibi (güçlü, kuvvetli) Firavun'a?
89:11 - Bunlar ülkelerde azmışlardı.
89:12 - Oralarda çok bozgunculuk yapmışlardı.
89:13 - Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı.
89:14 - Kuşkusuz Rabbin her an gözetlemededir.
89:15 - Ama insan, her ne zaman Rabbi onu sınayıp da ikramda bulunur, nimet verirse, "Rabbim bana ikram etti." der.
89:16 - Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa, o vakit de, "Rabbim beni zillete düşürdü." der.
89:17 - Hayır hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz.
89:18 - Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz.
89:19 - Oysa mirası öyle bir yiyorsunuz ki, haram-helal gözetmeden.
89:20 - Malı öyle bir seviyorsunuz ki, yığmacasına.
89:21 - Hayır hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz olduğu zaman,
89:22 - Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman,
89:23 - Ki cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlar. Fakat bu anlamanın ona ne yararı var?
89:24 - "Keşke hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim." der.
89:25 - Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez.
89:26 - Onun vuracağı bağı kimse vuramaz.
89:27 - Ey, Rabbine, itaat edip huzura eren nefis!
89:28 - Hem hoşnut edici, hem de hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön.
89:29 - Kullarımın arasına gir.
89:30 - Cennetime gir.
Meal:
Aranacak Kelime:
* Sadece sure okumak icin ara yerini bos birakiniz
Sure:
AyetNo: *Tüm ayetlerde arama icin 0 yaz

ihya.org kurani kerim meali sayfasi..