Kuranda kalpleri ısındı

Güzel Kurani kerimimizde geçen kalpleri ısındı ile ilgili ayetler. Kuranda geçen kalpleri ısındı ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda kalpleri ısındı ile alakali tahmini 1 ayet geçiyor
9:60 - Sadakalar ancak şunlar içindir: Fakirler, yoksullar, o işte çalışan görevliler, müellefe-i kulûb (kalbleri İslâm'a ısındırılacaklar), köleler, borçlular, Allah yolundakiler, yolda kalmışlar. Allah tarafından böyle farz kılındı. Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.