Kuranda cinsi sapıklar

Güzel Kurani kerimimizde geçen cinsi sapıklar ile ilgili ayetler. Kuranda geçen cinsi sapıklar ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda cinsi sapıklar ile alakali tahmini 6 ayet geçiyor
26:165 - "İnsanlar içinden erkeklere mi gidiyorsunuz?"
26:166 - "Bırakıyorsunuz da sizler için yarattığı eşleri! Doğrusu siz insanlıktan çıkmış bir kavimsiniz!"
26:167 - Onlar şöyle dediler: "Ey Lût! (Bu davadan) vazgeçmezsen, iyi bilki, sürülenlerden olacaksın."
27:54 - Lût'u da (peygamber olarak kavmine gönderdik). O, kavmine şöyle demişti: "Göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız?"
27:55 - "Siz ille de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz beyinsizlikte devam edegelen bir kavimsiniz!"
29:29 - "(Bu ilâhî ikazdan sonra) siz, ille de erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız?" Kavminin cevabı ise, şöyle demelerinden ibaret oldu: "Doğru söyleyenlerden isen Allah'ın azabını getir bize!"