Kuranda göz kayması

Güzel Kurani kerimimizde geçen göz kayması ile ilgili ayetler. Kuranda geçen göz kayması ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda göz kayması ile alakali tahmini 2 ayet geçiyor
33:10 - O zaman onlar, hem üstünüzden gelmişlerdi, hem aşağı tarafınızdan, ve o vakit gözler kaymış, yürekler gırtlaklara dayanmıştı. Siz Allah'a türlü türlü zanlarda bulunuyordunuz.
38:63 - "Onları eğlence yerine tutmuştuk ha! Yoksa bu gözler onlardan kaydı mı?"