Kuranda yesrib

Güzel Kurani kerimimizde geçen yesrib ile ilgili ayetler. Kuranda geçen yesrib ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda yesrib ile alakali tahmini 1 ayet geçiyor
33:13 - O vakit bunlardan bir grup: "Ey Medine halkı! Sizin için duracak yer yok, hemen dönün." diyorlardı. Yine onlardan bir kısmı da Peygamberden izin istiyor, evlerimiz gerçekten (düşmana) açıktır." diyorlardı, halbuki açık değildi, sadece kaçmak istiyorlardı.