Kuranda kalem

Güzel Kurani kerimimizde geçen kalem ile ilgili ayetler. Kuranda geçen kalem ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda kalem ile alakali tahmini 4 ayet geçiyor
3:44 - İşte bu, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. (Yoksa) "Meryem'i kim himayesine alıp koruyacak?" diye kalemlerini (kur'a için) atarlarken sen yanlarında değildin. (Bu hususta) Tartışırlarken de yanlarında bulunmadın.
31:27 - Eğer yeryüzündeki ağaçlar hep kalem olsa, deniz de arkasından yedi deniz daha kendisine destek olduğu halde mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
68:1 - Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun.
96:4 - O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.