Kuranda kilise

Güzel Kurani kerimimizde geçen kilise ile ilgili ayetler. Kuranda geçen kilise ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda kilise ile alakali tahmini 1 ayet geçiyor
22:40 - Onlar "Rabbimiz Allah'tır" demelerinden başka bir sebep olmaksızın haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah insanların bir kısmını bir kısmı ile defetmeseydi manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çok anılan mescidler elbette yıkılırdı. Şüphesiz Allah kendi (dini) ne yardım edene yardım edecektir. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, çok izetlidir (her şeye galiptir).