Kuranda tavan

Güzel Kurani kerimimizde geçen tavan ile ilgili ayetler. Kuranda geçen tavan ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda tavan ile alakali tahmini 4 ayet geçiyor
16:26 - Onlardan öncekiler de tuzak kurdular. Fakat Allah onların binalarını temelinden sarstı, çatı tepelerinden üzerlerine çöktü ve azap onlara farkedemedikleri bir yönden geldi.
21:32 - Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Kâfirler ise, gökyüzünün alâmetlerinden (Allah'ın kudret ve azametine delalet eden delillerinden) yüz çeviriyorlar.
43:33 - Eğer insanlar küfre sapan bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı, biz O Rahman olan Allah'ı inkâr eden kimselerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık.
52:5 - Yükseltilmiş tavana,