Kuranda yemini bozmak

Güzel Kurani kerimimizde geçen yemini bozmak ile ilgili ayetler. Kuranda geçen yemini bozmak ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda yemini bozmak ile alakali tahmini 2 ayet geçiyor
16:91 - Bir de anlaşma yaptığınızda Allah'ın ahdini yerine getirin ve pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Allah'ı üzerinize şahid tuttuğunuz halde, nasıl olur da bozarsınız! Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir.
16:92 - Bir ümmet, diğer bir ümmetten (sayıca ve malca) daha çok olduğu için, yeminlerinizi aranızda aldatma vasıtası yaparak, ipliğini sağlamca eğirdikten sonra onu söküp bozmaya çalışan kadın gibi olmayın. Allah sizi bununla imtihan eder ve şüphesiz hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyleri kıyamet günü size mutlaka açıklayacaktır.