SURESI

1 2
55. Sureyi asagidan okuyabilirsiniz: 2 sayfada 78 ayet
55:1 - Rahmân (çok merhametli olan Allah)
55:2 - Kurân'ı öğretti.
55:3 - İnsanı yarattı.
55:4 - Ona beyanı öğretti.
55:5 - Güneş de ay da bir hesab iledir.
55:6 - Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler.
55:7 - Göğü yükseltti ve mizanı koydu.
55:8 - Sakın tartıda taşkınlık etmeyin.
55:9 - Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın.
55:10 - (Allah) yeri mahlukat için (aşağıya) koydu.
55:11 - Orada meyvalar ve salkımlı hurma ağaçları vardır.
55:12 - Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.
55:13 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
55:14 - Allah insanı, pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.
55:15 - Cinleri de hâlis ateşten yarattı.
55:16 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
55:17 - (O) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.
55:18 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
55:19 - (Acı ve tatlı) iki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar.
55:20 - Fakat aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar.
55:21 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
55:22 - İkisinden de inci ve mercan çıkar.
55:23 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
55:24 - Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de onundur.
55:25 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
55:26 - Yer üzerinde bulunan her şey fânidir.
55:27 - Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.
55:28 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
55:29 - Göklerde ve yerde bulunanlar, O'ndan isterler. O, her gün yeni bir iştedir.
55:30 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
55:31 - Ey insan ve cin! sizin de hesabınızı ele alacağız.
55:32 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
55:33 - Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Ama Allah'ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz.
55:34 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
55:35 - Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir, kendinizi savunamazsınız.
55:36 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz
55:37 - Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman...
55:38 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
55:39 - İşte o gün, ne insana ne de cinne günahından sorulmaz.
55:40 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
55:41 - Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından tutulur.
55:42 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
55:43 - İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir.
55:44 - Onunla kaynar su arasında dolaşırlar.
55:45 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
55:46 - Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır.
55:47 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
55:48 - İkisinin de çeşitli ağaçları, meyvaları vardır.
55:49 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
55:50 - İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.
1 2
Meal:
Aranacak Kelime:
* Sadece sure okumak icin ara yerini bos birakiniz
Sure:
AyetNo: *Tüm ayetlerde arama icin 0 yaz

ihya.org kurani kerim meali sayfasi..