SURESI

1 2
69. Sureyi asagidan okuyabilirsiniz: 2 sayfada 52 ayet
69:1 - (Gerçekleşecek) Kıyamet!
69:2 - Nedir, o Kıyamet?
69:3 - Gerçekleşenin (Kıaymetin) ne olduğunu sen nerden bileceksin?
69:4 - Semûd ve Âd, kapılarını çalacak olan o felaketi yalan saymışlardı.
69:5 - Semûd kavmi korkunç bir sesle yok edildi.
69:6 - Â d kavmi ise gürültülü ve azgın bir fırtına ile yok edildiler.
69:7 - Allah o fırtınayı üzerlerine yedi gece sekiz gündüz musallat etmişti. Öyle ki, o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.
69:8 - Bak şimdi görebilir misin onlardan bir kalıntı?
69:9 - Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler de hep o hatayı işleyegeldiler.
69:10 - Hep Rablerinin elçilerine karşı geldiler. O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi.
69:11 - Kuşkusuz, sular kabarınca sizi gemide biz taşıdık.
69:12 - Onu size bir ibret yapalım ve belleyici kulaklar bellesin diye.
69:13 - Sûr'a bir tek üfleme üflendiği,
69:14 - Arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp şiddetle birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman,
69:15 - İşte o gün olacak olur.
69:16 - O gün gök yarılmış, sarkmıştır.
69:17 - Melekler de onun etrafındadır, O gün Rabbinin Arşını bunların da üstünde sekiz melek yüklenir.
69:18 - O gün (hesap için Allah'a) arz olunursunuz, öyle ki gizli bir haliniz kalmaz.
69:19 - Kitabı sağından verilen, "alın okuyun kitabımı.."
69:20 - "Çünkü ben hesabıma kavuşacağımı sezmiştim" der.
69:21 - Artık o hoşnut bir hayattadır.
69:22 - Yüksek bir cennettedir.
69:23 - Ki o cennetin meyveleri sarkmıştır.
69:24 - "Geçmiş günlerde yaptığınız işlerden ötürü afiyetle yeyin, için." (denir).
69:25 - Kitabı sol tarafından verilen ise der ki: "Keşke kitabım verilmeseydi de,
69:26 - Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim,
69:27 - Ne olurdu o ölüm, iş bitirici olsaydı.
69:28 - Malım bana hiç fayda vermedi.
69:29 - Gücüm de benden yok olup gitti."
69:30 - (Zebanilere şöyle denir): "Onu yakalayın da bağlayın."
69:31 - "Sonra cehenneme atın onu."
69:32 - "Sonra da boyu yetmiş arşın zincir içerisinde onu oraya sokun."
69:33 - Çünkü o, büyük Allah'a inanmıyordu.
69:34 - Yoksula yedirmeye teşvik etmiyordu.
69:35 - Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur.
69:36 - Bir irinden başka yiyecek de yok.
69:37 - Onu günahkârlardan başkası yemez.
69:38 - Andolsun gördüklerinize,
69:39 - Ve görmediklerinize..
69:40 - Kuşkusuz Kur'ân, şerefli bir peygamberin (Allah'tan) getirdiği sözdür.
69:41 - O bir şair sözü değildir, siz çok az inanıyorsunuz.
69:42 - Bir kâhin sözü de değildir, ne de az düşünüyorsunuz!
69:43 - O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.
69:44 - O, bize isnâden bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı,
69:45 - Elbette biz onu bundan dolayı kuvvetle yakalardık.
69:46 - Sonra da onun şah damarını keser atardık.
69:47 - O vakit sizden hiçbiriniz ona siper de olamazdınız.
69:48 - O hiç kuşkusuz, takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür .
69:49 - Bununla beraber biz biliyoruz ki sizden inanmayanlar var.
69:50 - Kuşkusuz bu Kur'ân kafirler için bir pişmanlık vesilesidir.
1 2
Meal:
Aranacak Kelime:
* Sadece sure okumak icin ara yerini bos birakiniz
Sure:
AyetNo: *Tüm ayetlerde arama icin 0 yaz

ihya.org kurani kerim meali sayfasi..