Kuranda ağlamak

Güzel Kurani kerimimizde geçen ağlamak ile ilgili ayetler. Kuranda geçen ağlamak ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda ağlamak ile alakali tahmini 7 ayet geçiyor
9:82 - Kazandıkları günahın cezası olarak, artık az gülsünler, çok ağlasınlar.
12:16 - Ve yatsı vakti, ağlayarak babalarına geldiler.
17:109 - Ve ağlayarak yüzleri üstü secdeye kapanırlar. Hem de bu Kur'ân'ı işitmek onların Allah'a teslimiyetlerini daha da artırır.
19:58 - İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem'in soyundan ve gemide Nuh ile beraber taşıdıklarımızın neslinden, İbrahim ve İsrail'in soyundan, hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdir. Kendilerine Rahmân (olan Allah)ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.
44:29 - Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi.
53:43 - Doğrusu güldüren de ağlatan da O'dur.
53:60 - Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?