Kuranda ahmed (as)

Güzel Kurani kerimimizde geçen ahmed (as) ile ilgili ayetler. Kuranda geçen ahmed (as) ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda ahmed (as) ile alakali tahmini 1 ayet geçiyor
61:6 - Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrailoğulları! ben size Allah'ın elçisiyim. benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici olarak (geldim)." demişti. Fakat onlara apaçık delillerle gelince "Bu, apaçık bir büyüdür." dediler.