Kuranda allah`ın insanlara-rahmeti

Güzel Kurani kerimimizde geçen allah`ın insanlara-rahmeti ile ilgili ayetler. Kuranda geçen allah`ın insanlara-rahmeti ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda allah`ın insanlara-rahmeti ile alakali tahmini 9 ayet geçiyor
2:186 - Şayet kullarım, sana benden sordularsa, gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince, duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki, doğru yola gidebilsinler.
4:126 - Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah, her şeyi kuşatıcıdır.
6:103 - Gözler onu göremez, O ise bütün gözleri görür; O, lütuf sahibidir, her şeyden haberlidir.
8:47 - Çalım atarak ve halka gösteriş yaparak yurtlarından çıkanlar ve Allah yoluna engel koyanlar gibi olmayın. Allah onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.
50:16 - Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız.
56:83 - Can boğaza dayandığı zaman
56:84 - Ki o zaman siz (ölmek üzere olana) bakar durursunuz.
56:85 - Biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz.
58:7 - Göklerde ve yerde olanları, Allah'ın bildiğini görmüyor musunuz? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O'dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlak O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi bilendir.